فصلنامه علمی مطالعات انقلاب اسلامی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و وظایف نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اهمّ اهداف و وظایف نشریه عبارتند از:
1. اشاعه و گسترش اندیشه های سیاسی اسلامی در حوزه مطالعات انقلاب اسلامی.
2. تقویت باورها و آموزه های اعتقادی و ارزشی انقلاب اسلامی.
 3. ارتقاء سطح علمی و ایجاد زمینه های تحقیق و پژوهش برای استادان معارف اسلامی دانشگاههای سراسر کشور.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی مطالعات انقلاب اسلامی:
http://enghelab.maaref.ac.ir/find.php?item=1.42.13.fa
برگشت به اصل مطلب