فصلنامه علمی مطالعات انقلاب اسلامی- هیات تحریریه
اعضای هیئت تحریریه نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای هیئت تحریریه نشریه متشکل از اساتید و فضلای حوزه و دانشگاه است که عبارتند از:

حسین ارجینی دانشیار دانشگاه معارف اسلامی
حمید پارسانیا  دانشیار دانشگاه باقرالعلوم(ع)
یعقوب توکلی  دانشیار دانشگاه معارف اسلامی
رحیم عیوضی  دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
یحیی فوزی  استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ابراهیم کلانتری  استاد دانشگاه تهران
نجف لک‌زایی  دانشیار دانشگاه باقرالعلوم(ع)
محمدرضا مجیدی  دانشیار دانشگاه تهران
منوچهر محمدی  استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
مصطفی ملکوتیان  استاد دانشگاه تهران
عباس ملکی  دانشیار دانشگاه صنعتی‌شریف
علی‌اکبر ولایتی  استاد دانشگاه علوم‌پزشکی تهران
محمدحسین دانشکیا دانشیار دانشگاه معارف اسلامی
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی مطالعات انقلاب اسلامی:
http://enghelab.maaref.ac.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب