فصلنامه علمی مطالعات انقلاب اسلامی- درباره نشریه
معرفی فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 
دانشگاه معارف اسلامی در راستای انجام وظایف پژوهشی خود و تلاش برای تحقق اهداف نهضت نرم افزاری و تولید علم، اقدام به راه اندازی مجموعه ای از نشریات علمی - پژوهشی کرده است. فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی نیز با هدف تولید پژوهش‌های بنیادین و راهبردی ذیل مبانی انقلاب اسلامی و اهداف کلان انقلاب اسلامی، تأسیس شده است. رتبه علمی - پژوهشی این فصلنامه در نامه شماره ۲۱۹۵/۱۱/۳ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۸ وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری به تایید رسیده و در هفتمین جلسه شورای راهبردی isc) ۱۵/۵/۱۳۹۰) دارای ضریب تأثیر if) ۱۳۶/۰) شناخته شده است.
 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز فصلنامه

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

دانشگاه معارف اسلامی

مدیر مسئول فصلنامه روح الله شاکری
سردبیر فصلنامه مصطفی ملکوتیان
دبیر فصلنامه حسین ارجینی
کارشناس فصلنامه محمدجواد فرج نژاد
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی مطالعات انقلاب اسلامی:
http://enghelab.maaref.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب