فصلنامه علمی مطالعات انقلاب اسلامی- درباره نشریه
معرفی فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشریه علمی مطالعات انقلاب اسلامی
Journal Of Islamic Revolution Studies
دانشگاه معارف اسلامی در راستای انجام وظایف پژوهشی خود و تلاش برای تحقق اهداف نهضت نرم افزاری و تولید علم، اقدام به راه اندازی مجموعه ای از نشریات علمی - پژوهشی کرده است. فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی نیز با هدف تولید پژوهش‌های بنیادین و راهبردی ذیل مبانی انقلاب اسلامی و اهداف کلان انقلاب اسلامی، تأسیس شده است. رتبه علمی - پژوهشی این فصلنامه در نامه شماره ۲۱۹۵/۱۱/۳ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۸ وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری به تایید رسیده و در هفتمین جلسه شورای راهبردی isc) ۱۵/۵/۱۳۹۰) دارای ضریب تأثیر if) ۱۳۶/۰) شناخته شده است.
 

شناسنامه نشریه

 
صاحب امتیاز فصلنامه

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

دانشگاه معارف اسلامی

مدیر مسئول فصلنامه حجت الاسلام دکتر روح الله شاکری
سردبیر فصلنامه دکتر مصطفی ملکوتیان
دبیر فصلنامه حجت الاسلام دکتر حسین ارجینی
کارشناس فصلنامه محمدجواد فرج نژادنشریه علمی مطالعات انقلاب اسلامی
Journal Of Islamic Revolution Studies
صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها؛ دانشگاه معارف اسلامی قم.
مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر روح‌الله شاکری
سردبیر: دکتر مصطفی ملکوتیان/  دبیر تحریریه: حجت الاسلام دکتر حسین ارجینی
هیئت تحریریه: مشاهده شود 

نوع نشریه و مقالات قابل پذیرش: علمی-پژوهشی(براساس نامه ش۲۱۹۵/۱۱/۲ وزارت علوم)
رتبه در ارزیابی وزارت علوم(۱۴۰۱): (ب)/ شاخص کیفیت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: (Q۳)
زبان نشریه: سه زبانه فارسی، انگلیسی و عربی(چکیده و منابع انگلیسی و چکیده عربی)
نوع و تعداد داوری: دو سویه ناشناس(داوری بسته)؛ دو داور
میانگین زمانی فرآیند داوری: ۴ تا ۶ ماه/ زمان بررسی اولیه: ۱۰ روز
هزینه داوری: مبلغ چهارصد هزار تومان تا مرحله انتشار
نوع دسترسی: رایگان و باز؛ نمایه شده در پایگاه های معتبر علمی
توالی انتشار و اولین شماره: فصلنامه/ از تابستان۱۳۸۴/ به‌صورت چاپی و الکترونیکی 
آدرس: قم، بلوار جمهوری اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی، صندوق پستی ۶۱۷۳ ـ ۳۷۱۵۵
ایمیل و تلفن نشریه: ۰۲۵۳۲۱۱۰۶۲۲/ irsMaaref.ac.ir/ شماره شاپا: ۵۸۳۴-۲۰۰۸
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی مطالعات انقلاب اسلامی:
http://enghelab.maaref.ac.ir/find-1.40.12.fa.html
برگشت به اصل مطلب