فصلنامه علمی مطالعات انقلاب اسلامی- داوران و ارزیابان
داوران و ارزیابان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/1/22 | 
اسامی داوران همکار در نشریه 
ابوذر رجبی استادیار دانشگاه معارف اسلامی  
ابوذر مظاهری استادیار مؤسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
امیر سیاهپوش استادیار دانشگاه معارف اسلامی  
امیرمحسن عرفان استادیار دانشگاه معارف اسلامی
حسین ارجینی استادیار دانشگاه معارف اسلامی
رضا ابروش استادیار دانشگاه معارف اسلامی
رضا رمضان نرگسی استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
سعید باغستانی استادیار موسسه آموزشی و پژهشی امام خمینی
سید علی میرداماد استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
سیدکاظم سیدباقری دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
سیدروح الله پرهیزکاری استادیار دانشگاه معارف اسلامی
علی اخترشهر عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد لاهیجان
علی ذوعلم استادیار پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی
قاسم شبان نیا دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
کمال اکبری استادیار دانشگاه صدا و سیما
محمداسماعیل خدادادی استادیار دانشگاه شهید محلاتی 
محمدحسین دانشکیا استادیار دانشگاه معارف اسلامی
محمد ستوده استادیار دانشگاه باقرالعلوم (ع)
محمدهادی منصوری استادیار دانشگاه معارف اسلامی
محمدجواد نوروزی دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
محمدرضا دهشیری دانشیار دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه
محمدعلی لیالی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
مرتضی الیاسی استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
مرتضی شیرودی دانشیار علوم سیاسی پژوهشگاه امام صادق (ع)
مصطفی ملکوتیان استاد تمام دانشگا ه تهران
منوچهر محمدی استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
هادی شجاعی عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
یعقوب توکلی دانشیار دانشگاه معارف اسلامی 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی مطالعات انقلاب اسلامی:
http://enghelab.maaref.ac.ir/find-1.118.21.fa.html
برگشت به اصل مطلب