فصلنامه علمی مطالعات انقلاب اسلامی- فرآیند داوری(فلودیاگرام داوری)
فرآیند داوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/1/22 | 
مراحل داوری مقالات در فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی به شرح زیر می باشد:

۱. دریافت و طرح مقاله در هیئت تحریریه و اعلام نتیجه اولیه (تأیید یا رد موضوعی و کیفی مقاله)
۲. در صورت عدم رد اولیه مقاله؛ ارسال به داوری اول و دوم.
۳. جمع بندی نتایج داوری؛ حسب مورد:
       الف اعلام پذیرش/ رد مقاله در همین مرحله.
       ب
ارسال به داوری سوم (در صورت نیاز)
       ج
درخواست اصلاحات و ارزیابی مجدد.
۴. داوری مجدد نسخه اصلاحی و یا داوری سوم مقاله.
۵. جمع بندی نتایج داوری در هیئت تحریریه و اعلام رد و یا پذیرش نهایی مقاله.
۶. دریافت هزینه پردازش از مقالات پذیرفته شده و آغاز فرآیند انتشار مقاله.

تذکر۱: فرآیند داوری در این فصلنامه به صورت دو سویه ناشناس است.
تذکر۲: نتیجه اولیه مقاله به طور میانگین طی دو هفته پس از دریافت مقاله(مطابق با شیوه‌نامه فصلنامه) اعلام می گررد.
همچنین فرایند داوری و ارزیابی مقالات، بطور میانگین در یک بازه زمانی
۵ تا ۶ ماهه انجام می‌گردد.

تذکر۳: بر اساس «آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز» به شماره عتف-آ-۳۱۱۲ مورخه ۱/۲/۱۴۰۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بررسی و داوری مقالات در این نشریه هزینه ابتدایی برای نویسنده ندارد و فقط از مقالات تایید شده نهایی، مبلغ ۴۰۰ هزار تومان هزینه پردازش مقاله (بابت داوری، ویراستاری، صفحه آرایی و انتشار مقاله) دریافت می گردد.
 روندنمای فرآیند داوری مقالات فصلنامه (فلودیاگرام)
 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی مطالعات انقلاب اسلامی:
http://enghelab.maaref.ac.ir/find-1.117.20.fa.html
برگشت به اصل مطلب