فصلنامه علمی مطالعات انقلاب اسلامی- منشور اخلاقی
اصول اخلاقی نگارش و چاپ مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

۱. انتخاب موضوعات مفید و قابل استفاده و ضروری در حوزه مطالعاتی فصلنامه

۲. بیان واقعیت و پرهیز از مبالغه و دامن زدن به تعصبات

۳. مشارکت جدی و سهیم بودن همه نویسندگان در پژوهش‌های گروهی

۴. رعایت امانتداری علمی و اعلام و ارجاع به منابع استخراج مقاله

۵. پرهیز از ارسال همزمان مقاله برای چندین نشریه

۶. پرهیز از نشر مقاله در چندین نشریه

۷. رعایت انصاف علمی و عدالت در نقد نظرات و سایر پژوهش‌های مرتبط و پرهیز از کوچک‌انگاری دیگر پژوهش‌ها و پژوهشگران

۸. بهره‌گیری از پژوهش‌های مشابه پیشین و پرهیز از موازی‌کاری
۹.  این نشریه ضمن احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار(COPE) است و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌کند. تأکید می‌گردد تمام مقالات دریافتی، توسط سامانه مشابهت‌یاب «سمیم نور» مورد بررسی قرار می‌گیرد. 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی مطالعات انقلاب اسلامی:
http://enghelab.maaref.ac.ir/find-1.114.17.fa.html
برگشت به اصل مطلب