فصلنامه علمی مطالعات انقلاب اسلامی- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای تهیه و پذیرش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

از استادان، محققان و دانش‌پژوهان حوزه و دانشگاه دعوت می‌شود با ارسال مقالات علمی ـ پژوهشی ما را در تحقق اهداف نشریه و کمک به ترویج ارزشهای انقلابی، یاری دهند.

تذکر:
 

1. از نویسندگان ارجمند تقاضا می‌شود از استفاده از نظریه‌های غربی در مقالات خود خودداری نموده و از نظریات بومی در مقاله خود استفاده نمایند.

2. طبق مصوبه هیئت تحریریه، نام نویسنده مسئول، به عنوان نویسنده اول در مقاله درج خواهد شد.

راهنمای تنظیم مقالات

1. درج نام و نام خانوادگی، میزان تحصیلات، رتبه علمی، نشانی، پست الکترونیکی و شماره تلفن پژوهشگر ضروری است. (مقاله ارسالی در صورت تأیید یا عدم تأیید، مسترد نمی‌گردد.)

2. پس از ثبت‌نامه در سامانه نشریه، فایل مقاله را در سامانه بارگذاری فرمایید.

3. حجم مقالات حداقل 15 و حداکثر 25 صفحه 300 کلمه‌ای (حداقل 5500 و حداکثر 7500 کلمه) باشد. از ارسال مقالات دنباله‌دار بپرهیزید.

4. تعهد به دفتر فصلنامه توسط نویسنده مبنی بر اینکه مقاله‌ ارسالی در هیچ نشریه داخلی و خارجی چاپ نشده و یا همزمان به مجله دیگری ارسال نشده است.

5. نوشتار باید پژوهشی و گویای نوآوری در تاریخ گستره علم، دارای فرضیه و استدلالی باشد. ضمن اینکه در آن از منابع اصلی بهره‌گیری شود و با ساختار زیر ارائه گردد:

1 ـ 5. عنوان: بیانگر مسئله مقاله؛

2 ـ 5. چکیده: آئینه تمام‌نمای مقاله، فشرده بحث (شامل سؤال پژوهش، یافته تحقیق و روش تحقیق) و در حجمی با حداکثر 150 کلمه؛

3 ـ 5. واژگان کلیدی: ایفاکننده نقش نمایه و فهرست مقاله به‌منظور تسهیل در جستجوی الکترونیکی است و بین 3 تا 5 کلمه؛

4 ـ 5. طرح مسئله: شرح روشن و متمایز مسئله، روش پژوهش همراه با بیان پیشینه تحقیق، فرضیه و نوآوری تحقیق؛

5 ـ 5. بدنه اصلی مقاله: متن نوشتار با جهت‌گیری انتقادی، تحلیل مستند و مستدل؛

6 ـ 5. نتیجه؛

7 ـ 5. کتاب‌شناسی: با ترتیب الفبایی چنین شکل می‌گیرد:

الف) کتاب: مطهری، مرتضی، 1389، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، صدرا.

ب) مقاله: ایزدی‌فرد، علی‌اکبر، 1382، «رشوه غیر مالی»، مقالات و بررسی‌ها، دفتر 3.

6 . ارجاعات درون متن قرار می‌گیرند. (نام مؤلف، سال نشر: جلد / صفحه)

7. عبارات لاتین به صورت پاورقی می‌آید. از توضیحات طولانی در پاورقی خودداری کنید.

8 . به منابع دست اول ارجاع دهید.

  شیوه بررسی و چاپ مقالات

1. مقالات دریافتی، نخست توسط هیئت تحریریه بررسی و در صورت تناسب موضوع با فصلنامه، برای ارزیابی به دو نفر از داوران صاحب‌نظر ارسال می‌شود.

2. هیئت تحریریه در رد یا قبول و نیز اصلاح مقالات آزاد است.

3. مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله برعهده نویسنده است.

4. حق چاپ پس از پذیرش برای فصلنامه محفوظ است.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی مطالعات انقلاب اسلامی:
http://enghelab.maaref.ac.ir/find.php?item=1.48.15.fa
برگشت به اصل مطلب