فصلنامه علمی مطالعات انقلاب اسلامی- هیات تحریریه
اعضای هیئت تحریریه نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای هیئت تحریریه نشریه متشکل از اساتید و فضلای حوزه و دانشگاه است که به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:

حسین ارجینی استادیار دانشگاه معارف اسلامی
حمید پارسانیا  دانشیار دانشگاه باقرالعلوم(ع)
یعقوب توکلی  استادیار دانشگاه معارف اسلامی
رحیم عیوضی  دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
یحیی فوزی  استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ابراهیم کلانتری  دانشیار دانشگاه تهران
نجف لک‌زایی  دانشیار دانشگاه باقرالعلوم(ع)
محمدرضا مجیدی  دانشیار دانشگاه تهران
منوچهر محمدی  استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
مصطفی ملکوتیان  استاد دانشگاه تهران
عباس ملکی  دانشیار دانشگاه صنعتی‌شریف
علی‌اکبر ولایتی  استاد دانشگاه علوم‌پزشکی تهران
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی مطالعات انقلاب اسلامی:
http://enghelab.maaref.ac.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب