فصلنامه علمی مطالعات انقلاب اسلامی- درباره نشریه
معرفی فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دانشگاه معارف اسلامی در راستای انجام وظایف پژوهشی خود و تلاش برای تحقق اهداف نهضت نرم افزاری و تولید علم، اقدام به راه اندازی مجموعه ای از نشریات علمی - پژوهشی کرده است. فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی نیز با هدف تولید پژوهش‌های بنیادین و راهبردی ذیل مبانی انقلاب اسلامی و اهداف کلان انقلاب اسلامی، تأسیس شده است. رتبه علمی - پژوهشی این فصلنامه در نامه شماره 2195/11/3 مورخ 18/12/1388 وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری به تایید رسیده و در هفتمین جلسه شورای راهبردی isc) 15/5/1390) دارای ضریب تأثیر if) 136/0) شناخته شده است.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی مطالعات انقلاب اسلامی:
http://enghelab.maaref.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب